Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Kişinin sahip olduğu taşınmaz ile ilgili tapu tescilinde herhangi bir hata bulunuyorsa bu durumun gerekli yasalar yolu ile düzeltilmesini sağlayan davalara tapu iptal davası adı verilmektedir. Tapu iptal davası açmak için bulunması gereken tapu bir arazinin kime ait olduğunu gösteren bir belge olma özelliğini taşımaktadır. Aksi kanıtlanıncaya kadar tapu sicil müdürlüğü tarafından verilmiş tüm tapular geçerli sayılmaktadır.

Tapu iptal davalarında yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tapunun ortada geçerli bir hak olmaksızın tescil edilmesi veya terkini ile tapu iptal davası açılabiliyor. Bunun dışında tapu iptal davaları ile ilgili esasların belirlendiği Türk Medeni Kanunu’nda tapu iptalinin istendiği bazı durumlarda tescil de talep edilmektedir. Bu gibi durumlarda tapuda belirtilmiş olan arazi hangi hazine, muhtarlık ya da belediye başkanlığına ait ise buradan da gerekli belgelerin alınması gerekmektedir.

Tapu iptali davası sırasında öncelikle tapu kayıtları incelenerek hatanın nerede olduğunun tespiti yapılmaktadır. Buna ek olarak davanın tarafları için şahitlik yapabilecek kişiler de dava sırasında dinlenmektedir. Ardından mahkeme tarafından belirlenmiş gün ve saat davası açılan tapu üzerinde keşif işlemi yapılır. Bu aşamadan sonra bilirkişi tarafından gerekli sonuca varılmakta ve dava kısa sürede sona ermektedir. Tapu iptal davaları için davanın açılması aşamasında zamanaşımı ile ilgili herhangi bir limit bulunmamaktadır. Muvazaa nedeniyle açılmış bir tapu iptal davası zamanaşımı ve hak düşürücü gibi herhangi bir süre kısıtlamasına sahip değildir. Muvazaadan haberdar olan taraf istediği zaman tapu iptal davasını açabilmektedir. Dava için gereken dilekçede davalı ile davacının isim ve adres bilgileri yer alır. Davacının TC kimlik numarası ile birlikte eğer bulunması halinde kanuni temsilcilerin ve davacı vekilinin de isim ve adres bilgileri alınmaktadır. Davanın ne olduğuna ilişkin kısa bilgilendirme ve mahkemeye konu olan davanın değeri belirtilmelidir. İddia makamı elinde bulunan delilleri belirtmeli ve hukuki sebeplerle bu davanın kendine çıkması için dayanaklar bulmalıdır. Davacı ve vekilinin imzası ile dilekçe hazırlanmış olur.

Muvazaa nedeniyle görülen tapu iptal davasında tarafların beyanlarından kaynaklanan istemli şekilde yapılmış uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Üçüncü kişilerin söz konusu araziler üzerinde yanlış bilgilenmesine zemin hazırlamak adına yapılan bu yanlışlar üzerinde gerçekleşen davalar taraflar arasındaki sözde bir sözleşme ile ortaya çıkabilmektedir. Tapu iptal davaları gerekli kanıtların bulundurulmasının kolaylığı ve ispatının kesinleşebilmesi gibi ihtimallerle kolay davalar gibi görülse de bu süreç içinde iyi tapu iptali davası avukatları ile çalışılmalıdır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN