Hizmetler

Arabuluculuğun Amacı Nedir?

Arabuluculuğun Amacı Nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe…

DEVAMINI OKU
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

Arabuluculuk Mahkemelerdeki iş yükü ve mevcut yoğunluk dolayısı ile davalarda süreç fazlasıyla uzun olabiliyor. Hem iş yükünün azaltılarak, adli süreçlerin daha kısa olmasının sağlanması hem de uyuşmazlıkların daha kısa süre…

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı Nedir ?

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı Nedir ?

Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflar anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığını Arabulucunun hazırlayacağı ve imzalayacağı bir tutanak ile belgelendirirler. Bu tutanağa, arabuluculuk anlaşma tutanağı denir.

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır ?

Arabuluculuk Ücreti Ne Kadardır ?

Taraflar, aralarında bu ücret ve masraflardan hangi tarafın hangi oranda sorumlu olacağını da kararlaştırabilirler. Ancak taraflar böyle bir karara varmamışlarsa; Arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı Tarafından belirlenmiş olan ve arabuluculuk sürecinin…

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Hangi Konularda Mümkündür ?

Arabuluculuk Hangi Konularda Mümkündür ?

Tarafların, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlıklar Arabuluculuğa elverişlidir. Bu bağlamda İş Hukukuna, Ticaret Hukukuna, Kira Hukukuna, Tüketici Hukukuna vs. dair uyuşmazlıklar kamu düzenine ilişkin…

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Olur ?

Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Olur ?

Hukukumuzda taraflar; arabuluculuğa, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Bu bağlamda;  taraflar dava açılmadan önce veya dava devam ederken arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Yine…

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Fiyatları Ne Kadardır ?

Arabuluculuk Fiyatları Ne Kadardır ?

016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış…

DEVAMINI OKU
Arabuluculuk Fiyat

Arabuluculuk Fiyat

016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış…

DEVAMINI OKU
Arabulucu Nedir ?

Arabulucu Nedir ?

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “Alternatif uyuşmazlık çözümü” (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme…

DEVAMINI OKU
Avukatların Dışında Başka Meslekten Bireylerin Arabuluculuk Yapabilmeleri Mümkün Mü?

Avukatların Dışında Başka Meslekten Bireylerin Arabuluculuk Yapabilmeleri Mümkün Mü?

 Türkiye’de arabulucu olabilmek için Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, tam ehliyetli olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, arabuluculuk eğitimini tamamlamak…

DEVAMINI OKU